மாணிக்கவாசகர் அருளிய திருவாசகம் கீர்த்தி திருஅகவல் (கீர்த்தித் திருவகவல்)

மாணிக்கவாசகர் அருளிய திருவாசகம் கீர்த்தி திருஅகவல் (கீர்த்தித் திருவகவல்) - Thiruvasakam Keerthi Thiru Akaval (Keerthi Thiruvakaval) தில்லை மூதூர் ஆடிய திருவடி பல்லுர் எல்லாம் பயின்றன் ஆகி

பாடல் பெற்ற சிவத்தலம் திருத்தலைச்சங்காடு சங்கவனேசுவரர் கோவில் நாகபட்டினம்

தேவாரம் பாடல் பெற்ற காவிரி தென்கரைத் தலங்கள் 127 இல் “திருத்தலைச்சங்காடு” 45 ஆவது தலம். சிலப்பதிகாரத்தில் கூறப்பட்டுள்ள பெருமை வாய்ந்த தலம். மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி சாலையில் மயிலாடுதுறையில் இருந்து

தீராத நோய்கள் எல்லாம் தீர்க்கும் திருநீற்றுப்பதிகம் – ஆலவாய் (மதுரை)

மதுரையில் மனம் தடுமாறிக் கூன்பாண்டியன் சமணசமயத்திற்கு மாறினான்.அரசன் எவ்வழியோ குடிகள் அவ்வழி என்பதற்கு இணங்க மக்களும் சமணமாக மாறத்தொடங்கினர். இதனால் மனங்கலங்கிய அரசியர் மங்கையர்கரசியாரும் , அமைச்சர் குலச்சிறையாரும் அற்புதத்திறத்தினால்

தென்புலத்தார் வழிபாடு

தென்புலத்தார் வழிபாடு ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தனை இந்தி னிளம்பிறை போலும் எயிற்றனை நந்தி மகன்றனை ஞானக் கொழுந்தினைப் புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின் றேனே – திருமந்திரம் மானிடப்பிறப்பின்

Go to Top